Sesin tınısı frekansı aynı kaynağı farklı olan seslerin kulak tarafından farklı algılanmasıdır. Yani bir çeşit sesler arası renk farkıdır.
Örneğin : Gözümüzü kapatıp aynı frekanstaki ut ve keman sesini dinlediğimizde ikisinin de  farklı sesler olduğunu ayırt edebiliriz.
Bu fark bu enstürümanların ses tınılarının farklı olmasından kaynaklanmaktadır.

ses tınısı sesstınısı