petrol 1      petrol 2

Hepimizin ilkokuldan beri öğrendiğimiz gibi doğadaki her maddenin bir donma noktası vardır. Örneğin ; Su O c de donar. En büyük enerji kaynaklarımızdan olan petrolün de donma noktası varmıdır?

Petrol , değişik hidrokarbonların karışımından oluşan bir maddedir. Bu yüzden sabit bir donma noktasından bahsedilemez. Ama yine de petrolde her madde gibi donar. GPetrolün alev alması ve yanması için gerekli olan en düşük sıcaklık -72C dir. Bu sıcaklığın daha altında petrolün donabileceğini söyleyebiliriz.

Petrol 3              petrol