20.yy ilk yıllarından itibaren bir sürü teknolojik yeniliğin yaşandığı bir asır olmuştur. Günlük hayatımıza giren , hayatımızı kolaylaştıran buluşlar ardı ardına yapılmışlardır.
Televizyon , Radyo , Bilgisayar , Cep Telefonları , Süper Hızlı Jetler , Vss …

Bu buluşların en önemlisinin hengisi olduğu tartışılır olsa da , hangisinin ilk olduğu kesindir.

1900 yılında Kont Ferdinand Von Zeppelin kendi ismini verdiği Zeplin i icat etmiştir.

ceppptell tvvv zeppelin