Bazı hayvanlar soğuk kış aylanırda kış uykusuna yatarlar. Metobolizmaları yavaşlar ve vücut sıcaklıkları düşer.
Havaların tekrar ısınmasıyla vücutları ısınır ve metobolizmaları hareketlenir , bu durumda kış uykusundaki bir hayvanı ortam sıcaklığını arttırmak suretiyle uyandırmak mümkündür fakat uyandırma süresi vücut sıcaklıklarına bağlı olarak farklılık gösterir.

Örneğin ; Toprak altında yaşayan bir kemirgenin vücut sıcaklığı kış uykusunda 2 dereceye kadar düşerken , ayılarda sadece birkaç derecelik azalma görülür.
Buna bağlı olarakta bir kemirgeni uyandırmak bir ayıyı uyandırmaktan daha zordur fakat dış etkenlerle hayvanları kış uykularından uyandırmak , onlarda bazı fizyolojik sorunlara yol açar bu yüzden arazi çalışmalarında kış uykusundaki hayvanları rahatsız etmemeye büyük özen gösterilir.

Kis Uykusu 2 kış uykusu kemirgen kışuykusu ayı